Poesia Modernista

1. Introducció

2. Joan Maragall (1860-1911)

joanmaragall_vert.gif

La figura de Joan Maragall, des d'un punt de vista de la història de la literatura catalana, fa de pont entre diverses tradicions poètiques: des del romanticisme Verdaguerià fins a la poesia de l'Escola Mallorquina (Costa i Llorera, Joan Alcover) passant per la poesia de tradició jocfloralesca i pel naturalisme de Apel·les Mestres.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.