Gloses

Gloses d'en Llorenç Cartutxo (1880-1954)

En Franco victoriós
que sa guerra ha guanyada
sa llibertat ha donada
a capellans i senyors.

I diu a nes conreadors:
sembrau i duit-me s'anyada,
i si això no vos agrada,
a can Mir o penjau-vos.


Un feixista a Santanyí
en alta veu se exclamava
mal llamps sa camia blava
i sa puta que la cosí


A nes forn nou no hi havia pa,
ni a can guixa galletes,
Això són ses papeletes
que vos donaren ses dretes
quan anàreu a votar.


Vols xupar aquest caramel·lo
que en Franco mos ha enviat,
mos ha requisat es blat,
i ara ell el ven d'estraperlo.


Cara al sol con la camisa rota
y con el culo al aire trabajan
los esclavos semidesnudos
los tratos son muy rudos,
hacemos carreteras para los hijos de puta
que nos han robado los autos''.


De cercar esclata-sangs estic sadoll
i en les eres n'he trobats,
tots ets que he trobats
els duc dins es feix,
mirau si veis cap capoll.


Voltros dones que teniu es marit fora d'Espanya
sou dignes de planya.
No sabeu si es mort o si es viu,
ni si plora ni si riu,
ni si perd ni si guanya.

Però si torna a Espanya,
i de doblers no en du un riu,
li heu de fer posar es niu
entre serra i caliu,
colgat dins sa foganya.


O quina rota més bona,
enguany mi som enriquit
perquè diven que he cuit
cent corteres de blat petit
i altra tant de gorronsona
i quin hivern més divertit
tendrem jo i sa meva dona.


Sacerdots no sou beneits,
ocultau bé ses vostres faltes
parlant de sants i santes.
Del cel donau molts de conseis,
i a la terra pocs remeis.

I així des modo que heu feis,
no crec en mentides.
Tantes voleu fer creure a nes altres,
coses que voltros no creis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.